Czy aluminium podlega recyklingowi?

Kwestia, czy aluminium podlega recyklingowi, zastanawia wiele osób, zwłaszcza w kontekście ekologicznego stylu życia i dążenia do zrównoważonego rozwoju. Materiał ten, ze względu na swoją wszechstronność i lekkość, jest jednym z najczęściej wykorzystywanych w budownictwie oraz przemyśle. Właśnie dlatego warto przyjrzeć się bliżej tematyce recyklingu aluminium, koncentrując się na takich elementach, jak drzwi, okna czy fasady.

Proces recyklingu aluminium

Aluminium jest jednym z materiałów, którego recykling zachodzi w sposób niezwykle efektywny. Istotnym atutem jest tu możliwość wielokrotnego przetwarzania tego metalu bez utraty jego właściwości fizycznych i chemicznych. Oznacza to, że aluminium może być wykorzystywane wtórnie nawet kilka razy. Recykling tego surowca opiera się jednak na kilku etapach, takich jak:

  • segregacja odpadów,
  • przygotowanie do recyklingu (czyszczenie, sortowanie),
  • przetapianie,
  • formowanie nowych produktów.

W przypadku drzwi, okien czy fasad aluminiowych konieczne jest oczywiście uprzedni ich demontaż i selekcja wg. kryteriów jakościowych. Należy także zaznaczyć, że proces recyklingu aluminium jest energooszczędny, gdyż zużywa o 95% mniej energii niż pozyskiwanie tego metalu z rudy boksytu.

Ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko

Wykorzystanie aluminium w budownictwie może przyczynić się do ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko. Jak już wspomniano, proces recyklingu tego metalu jest energooszczędny, a co za tym idzie – zmniejsza emisję dwutlenku węgla. Ponadto stosowanie aluminium pochodzącego z recyklingu pozwala na redukcję zużycia surowców naturalnych, takich jak ruda boksytu.

W efekcie coraz więcej producentów drzwi, okien i fasad aluminiowych decyduje się na stosowanie materiałów pochodzących z recyklingu, mając na uwadze aspekty ekologiczne oraz dążenie do zrównoważonego rozwoju. Warto zatem przy wyborze elementów aluminiowych zwrócić uwagę na ich pochodzenie oraz certyfikaty potwierdzające ich odpowiednią jakość oraz dbałość o środowisko.

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2020 alumex.pl Projekt i realizacja mal.net.pl